Bles „ Okienko ” (Čo proci mne máte)

V Hamburgu stojí na ekli
vyzerá dobre ošmeklý
Drží husle jak motyku
spieva blues v cudzém jazyku


Husle vrždžá jak podešvy
račej by dzesi odešli
Šecky songy má na e-mol
Mosí to byt dobrý vól


Čo proci mne máte
ked mi ništ nedáte ?
Čo proci mne máte ?
Ved vás mám tak rád !


Tažký je osud biedneho
Stačí len kuknút na neho
Okolo hlavy šnoptichle
šeckí oči má vypichlé


Zaiste ho nikdo nemá rád
nehodí mu „ geldy “ kamarád
Zarobí tažko na vilu
pre nevestu spanilú


Čo proci mne máte
ked mi ništ nedáte ?
Čo proci mne máte ?
Ved vás mám tak rád !


Chudáčik, už ho priscihli
dali mu sannút na ihly
Žandári kladú otázky :
„ Herr Oný, wo sind der Penážky ? “


Pošlú ho domov do Pieščan
dost takých oných majú tam
Aby hrav v Tesle bluesmanom
blues s týmto refrénom :


Čo proci mne máte
ked mi ništ nedáte ?
Čo proci mne máte ?
Ved vás mám tak rád !


Ukázav svetu osvetu
nezmóže sa už na vetu
Rozmýšla kde by zarobev
a nikdo ho neubev


Prvý náš rodák - pionier
umením v Hamburgu šírev mier
Slávu bufetu Okienko
Spievav asi moc tenko


Čo proci mne máte
ked mi ništ nedáte ?
Čo proci mne máte ?
Ved vás mám tak rád ! 

slniecko napis