Že vraj je revolúcia

 GŠak si len CpovedzDte !
GNeská je na to Cdoba D
GŠelijakí CublíDžení
Cna tribúny D7chodzá
Stačí dobre zarečnit
na hlavu si nakydat
na fleky sa nasáčkuvat
a nikoho sa nepýtat


G C A že vraj DrevolúGcia !


Babinského nábytek
a Bilakovu vilu
Málokedy čas prinese
takú dobrú chvílu
Dobre známe ksichty hrajú
prezliekací manéver
Jakživ robit nebude ten
kerý ešče nerobev


A že vraj revolúcia !

slniecko napis