Malým ludom

Recitatív : Vyliezla Olina na rebrík pod lipkou
A lipka voňala, voňala, voňala . . .
Skydla sa zásluhou šmyklavých šteblíkov
Dnes už vie Olina, že na to nemala


Spev : Malým ludom ani rebrík nepomóže


Štyri roky Olga sa na radu mamičky
učila v škole na samé jenničky
A spolužák Fero - ledvá išóv hore
už je tam, už je tam, na vysokej škole


Malým ludom ani rebrík nepomóže


V robote som spávav, výrobu zlepšuvav
vynálezy písav, v sobotu pracuvav
Rudo zatal všade pekné reči trepav
už je tam, už je tam - čúl mi robí šéfa


Malým ludom ani rebrík nepomóže 

slniecko napis