Milanovci

GŠecci správni FMilanovci
Gnosá dlhé Fvlasyská
GŠecci držá Fza hipákov
Ga sú dobrí Fchlapiská


Ó - Ó - Ó


A ked idú na zábavu
táhnu autom na západ
Od Bučán sa do Krajného
šecci scihnú nachnápat


Ó - Ó - Ó


V tom krajnanském kulturáku
sa to šecko gemží
Ked tam vtrhnú Milanovci
Anča z kúta zvreščí


Ó - Ó - Ó


Tot - la sú tí správni chlapci !
Pipo, Džuzep a Palino
Sála scíchne jak tam vejdú
Najvačší z nich je Tutino !


Ó - Ó - Ó 

slniecko napis