Terka Kelnerka

AmiNaša Terka - kelnerka Gplakala
FNa svoje Eštyri dzeci Amimakala
AmiVed sú jej, ved sú jej Gjedziné
Ftatko zdrhóv Ea žije v Amicudzine


AmiJožko, Janko, Ferko, Zuzka - Ghviezdičky
Gsú dzeci bez vady a Amichybyčky
AmiVed sú jej, ved sú jej Gjedziné
Ftatko zdrhóv Ea žije v Amicudzine


V Amerike robí otiec smecára
s černochom sa háda o pol dolára
Nemyslí na Terezku a na dzeci
mína prachy na hašiš a poldeci


Večiér chodzí po Brúkline s Mery - lú
vodzí si ju do postele opilú
Nemyslí na Terezku a na dzeci
mína prachy na hašiš a poldeci


Zatal v starém dome jeho dzecičky
hrajú sa na oteckov a mamičky
Zuzka bratom opucuje topane
morské prasa vykaká sa do vane

Zdvih: H7

EmiMama v grile nosí hostom Dvečere
domov bere čo už nikdo Eminežere
Zuzka bratom opucuje Dtopane
Cmorské prasa H7vykaká sa Emido vane

slniecko napis