LAKATOŠ

 Do jednej piatej triedy
prepadol Lakatoš
Prehltol kúsok kriedy
a hľadel zaspato

Šplhoši z prvých lavíc
nosia mu desiaty
opasky do nohavíc
známky a plagáty

Lakatoš Lakatoš
milovník diktátov
Aká to aká to aká to
aká to pre ne česť
S kravatou strakatou
fláka to fláka to
Lakatoš Lakatoš
Lakatoš boží trest


Lakatoš znalec cigár
a postrach vzorných báb
Je to pán Prvá liga
a naozajstný chlap

Bez neho školu Ach nie!
Rok sa tu zohreje
Na jeseň znovu rachne
a v triede pusto je

slniecko napis