Lopata

EPradzedko bov zbojník A, Edzedko partizán A
Atatko úderníkom, Eja som zostav sám A
EZ valašky už mám A Eiba ozdobu A
Asamopal si dzedko starý Ezebrav do hrobu A
GDomov chodzím po fajDronte Gzahnusený od blaDta
Gpretože mi po roDdičoch Czostala len Dúdernícka lopaEta


V jennej košeli chodzím celý rok
pripadám si občas jako taký dobytok
Žánna kultúra a žánne novoty
len krompáč, betón, zbíjačka a mokré galoty
V nedzelu si v maringotke a pri svetle baterky
kefujem to suché blato, na pondelok nech mám čisté montérky


Neská nemosím zbíjat po horách
šecko za mna vybavuje moje ROH
Aj nové bagandže, aj pracovné obleky
aj nepovinné účasti na branné preteky
A ked prídu delegáti z rozvojovej cudziny
aby som mav čisté ruky, nafasujem dve škatule solviny 

slniecko napis