Šálili

GKed som mav Dešče Apred pubertu
Gešče ked som Dchodzev Ado školy
šálev nás učitel na občánskej
že kapitalisti sú už hotoví
Na mape sveta v zemepise
farba červená rástla len do šírky
a ja som si zabudóv na telesnú
Gpovinné Dčervené Atrenírky

ŠáliGli,D A šála Gnás, D A šálit Gbudú D A

Gagarin lecev okolo Zeme
a nikdo ho nemohóv zastavit
Na každém rohu viseli
veliké červené zástavy
A RVHP si dávala rande
a dva týždne chlastali v Leningrade
Šecci sme sa mali fajnovo
Sto rázy lepšie jako na Západe

Šálili, šála nás, šálit budú

Lenin nám kázav : Učit sa, učit sa !
Ale neská sa tu iba kranne
Lebo kapitalisti sú už hotoví
ale my sme celkom na dne
Najradšej by sme šecci zdrhli
do Honolulu, alebo do Kanady
Aj ked tam šála ešče vácej
aspon to nikomu nevadzí

Šálili, šála nás, šálit budú

Zapnite rádio, alebo telku
čo o tom hovorá v hlavném meste
Možno nám poslanci vysvetlá
prečo nás nikdo nesce
Pójdeme spolu do Európy
s holým zadkom a bosí
Pravda zase u nás zvítazila
ale šálit sa aj tak mosí

Šálili, šála nás, šálit budú 

slniecko napis